Photographer: Eduard Lampe

drs. R. (Lutz) Lucic


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen
 • Visiting address
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
  Room number: 616
 • Postal address:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • R.Lucic@uva.nl
  T: 0205253813
  T: 0205253084

Onderwijs

 • Taalverwerving Servisch/Kroatisch propedeuse
 • Taalverwerving Servisch/Kroatisch 2e en 3e jaar
 • Geschiedenis van Balkan
 • Wetenschapsfilosofie (Slavische taalkunde)

Specialisaties en aandachtsgebieden

 • Lexicografie
 • Standaardologie
 • Taalverwerving

Projecten

 • Ontwikkeling van nieuw audiomateriaal voor taalverwerving Kroatisch/Bosnisch/Servisch
 • Begeleiding en redactie van de Bosnische vertaling van het "Srebrenica-rapport" van het NIOD
 • Kroatisch-Nederlands/Nederlands-Kroatisch woordenboek
 • Symposium "Language Policy and Lexicography in Slavic languages after 1989" Amsterdam, UvA, 23-24 november 2000.

 

Publicaties

 • "Taalzuiverheid en taalzuiverij in het Kroatisch", in: Taaltrots: Purisme in een veertigtal talen,  Nicoline van der Sijs, ed., Contact, Amsterdam/Antwerpen 1999
 • "Infeasibility of a lexicographic amalgamation of Croatian and Serbian in a bilingual dictionary", in: Lexical Norm and National Language, Radovan Lučić, ed., Otto Sagner, Munchen 2002
 • "Hrvatsko-nizozemski 'obostrani' rječnik" , in: " Filologija", 38-39, Zagreb 2002
 • "Tko je, zapravo, cvrčak? "(= "Wie is, eigenlijk, de krekel? - mogelijke lexicografische oplossingen van bepaalde discrepanties in botanische en zoölogische terminologie"), in: " Suvremena lingvistika", 55-56, Zagreb 2003
 • "Wat dan ook...", (enkele gebruiks- en betekenisverschillen tussen de pronominale partikels bilo en god in het Kroatisch) in "Die het kleine eert, is het grote weerd" festschrift voor Adrie Barentsen, W.Honselaar, E.de Haard, W. Weststeijn, ed , Pegasus,Amsterdam, 2003
 • "Kako briju brijači" (een voorbeeld van semantische en derivationele expansie in de Kroatische slang), in "Jezik u društvenoj interakciji", D . Stolac , N .Ivanetić, B . Pritchard, ed., HDPL, Zagreb-Rijeka 2004
 • "Kaj god!" (betekenis en syntactische beperkingen van partikels bilo en god in onbepaalde samengestelde voornaamwoorden), in: " Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike ", Jagoda Granić, ed., HDPL, Zagreb - Split 2005
 • "Interaktivni računalni program za učenje izgovora" in: LAHOR, Vol.2. No.2, Zagreb 2007
 • "Uvest ću još koju riječ i ozdravit će duša tvoja!" in: " Jezik i identiteti ", Jagoda Granić, ed., HDPL, Zagreb - Split 2007
 • Met J. Kalsbeek: "Oblik kondicionala u funkciji označavanja ponavlljane radnje u prošlosti" in: "Croatica en Slavica Iadertina", Zadar 2008
 • "Novohrvatski: stvarnost ili farsa?" in: "Jezična politika i jezična stvarnost", Jagoda Granić, ed., HDPL, Zagreb - Split 2009
 • Met Mirko Cvetković en Jelica Novaković-Lopušina: "Jednim udarcem dvije muhe: Opis projekta 'Hrvatsko-nizozemski rječnik i srpsko-nizozemski rečnik". 
  http://www.suedslavistik-online.de/03/1udarcem2muhe.pdf.
 • “Wat is nu eigeljk een krekel?”, in: Beetween West and East, festschrift for Wim Honselaar; R. Genis, E. de Hard, J. Kalsbeek, E. Keizer, J. Stelleman, ed., Pegasus, Amsterdam 2013.
 • "Što, na što, zašto? Upućivanja u dvojezičnim rječnicima“, in Jezik kao informacija, Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević, ed., Srednja  Europa/HDPL, Zagreb, 2013.
 • Met Wim Honselaar: "Hoe hoort het en wat hoor je? Het probleem van de standaardnorm in het nieuwe Kroatisch-Nederlandse woordenboek”, in: (Mis)Understanding of Balkans, Essays in Honour of Raymond Detrez; Michel de Debbeleer en Stijn Vervaet, ed., Academia Press, Gent, 2013.
 • "Taboewoorden in het Nederlands en het Kroatisch; een geval van 'valse vijanden'“, in: To the point, festschrift for Eric de Haard; W. Honselaar, J. Stelleman, W.G. Weststeijn, ed., Pegasus, Amsterdam, 2014.
 • „Kako to tamo psuju? Vulgarizmi u hrvatskom i nizozemskom: jedan slučaj 'lažnih neprijatelja'“, in Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević, ed., Srednja Europa/HDPL, Zagreb, 2015.
 • „Observations on collective numerals in standard Croatian”, in “Journal of Slavic Linguistics”, 23 (1), Bloomington, Indiana, USA, 2015.

 

Links

Interaktivni racunalni program za ucenje izgovora

2015

 • Barentsen, A., Genis, R., van Duijkeren-Hrabova, M., Kalsbeek, J., & Lučić, R. (2015). V poiskakh skhodstv i razlichiǐ mezhdu russkim, pol'skim, cheshkim i serbochorvatskim i︠a︡zykami pri vybore vida v sluchai︠a︡kh ogranichennoǐ kratnosti. Die Welt der Slaven. Sammelbände, 56, 55-78. [details] [PDF]

2009

 • Kalsbeek, J., & Lučić, R. (2009). Oblik kondicionala u funkciji označavanja ponavljane radnje u prošlosti. Croatica et Slavica Ladertina, 4(4), 7-21. [details] [PDF]

2013

 • Lučić, R., & Honselaar, W. (2013). Hoe hoort het en wat hoor je? Het probleem van de standaardnorm in het nieuwe Kroatisch-Nederlandse woordenboek. In M. De Dobbeleer, & S. Vervaet (Eds.), (Mis)understanding the Balkans: essays in honour of Raymond Detrez (pp. 203-222). Gent: Academia Press. [details] [PDF]

2014

 • Barentsen, A. A., Genis, R. M., van Duijkeren-Hrabova, M., Kalsbeek, J., & Lučić, R. (in press). Voprosy sopostavitel'nogo izučenija slučaev ograničennoj kratnosti. Paper presented at Semantičeskij spektr slavjanskogo vida, . [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Zelfstandige Zonder Personeel
  Literaire vertalingen en vertalingen van documenten; taallessen aan particulier

edit contact information edit tabs