prof. dr. F. (Folkert) Kuiken

Nederlands als tweede taal en meertaligheid (bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente Amsterdam)
 • Faculty of Humanities
  Dep. for Dutch as a second Language
 • Visiting address
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  Amsterdam
  Room number: K423
 • Postal address:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • F.Kuiken@uva.nl
  T: 0205253850

Research

 • Result-oriented research: the effect of language policy, teaching methods and pedagogic/didactic techniques used in the teaching of Dutch as a Second Language.
 • Task-based language teaching: the relationship between cognitive task complexity and linguistic performance in second language acquisition.
 • Interaction and collaborative learning: the influence of interaction and collaborative writing in second language teaching.
 • Focus on Form: the role of grammar and grammar teaching in second language acquisition.
 • CALC: The relationship between Communicative Adequacy and Linguistic Complexity in the written output of L2 learners.
 • COFA: The Construct of Functional Adequacy in L2

Teaching

 • Duale master Nederlands als tweede taal: Tweedetaalverwerving en taalonderwijs, Ontwikkeling Leermiddelen NT2, Leerkrachtdidactiek NT2, De meertalige samenleving: beleid en praktijk
 • Bachelor Nederlandse taal en cultuur: Urban Multilingualism, Inleiding Nederlandse Taalkunde

Comittees/Organization

International

 • Coordinator AILA Research Network 'Complexity and Second Language Learning' (Consell)
 • Treasurer Eurosla (European Second Language Association)

 

National  

 • Lid Raad van Advies Landelijke Toetsenbank Lerarenopleidingen
 • Lid Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn. Nederlands Jeugdinstituut (NJI)      

Local

 • Lid Platform Opleidingen VVE
 • Voorzitter Bestuur ITTA-INTT, UvA
 • Voorzitter Commissie Taalbeleid FGw, UvA

Publications

Recent publications in English: a selection

 • Kuiken, F., Vedder, I. & Gilabert, R. (2010) Communicative adequacy and linguistic complexity in L2 writing. In I. Bartning, M. Martin & I. Vedder (eds) Communicative proficiency and linguistic development: Intersections between SLA and language testing research (pp. 81-100). Eurosla Monographs 1. Roma: Eurosla.
 • Ribbert, A. & Kuiken, F. (2010) L2-induces changes in the L1 of Germans living in the Netherlands. Bilingualism, Language and Cognition 13, 1, 41-48.
 • Housen, A. & Kuiken, F. (2009) Complexity, accuracy and fluency in second language acquisition. Applied Linguistics 30, 4, 461-473.
 • Kuiken, F. & Vedder, I. (2008) Cognitive task complexity and written output in Italian and French as a foreign language. Journal of Second Language Writing 17, 1, 48-60.
 • Kuiken, F. & Vedder, I. (2007) Cognitive task complexity and linguistic performance in French L2 writing. In M.P. García Mayo (ed.) Investigating tasks in formal language learning (pp. 117-135). Clevedon: Multilingual Matters.
 • Kuiken, F. & Vedder, I. (2007) Task complexity and measures of linguistic performance in L2 writing. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL) 45, 261-284.
 • Michel, M.C., Kuiken, F. & Vedder, I. (2007) The influence of complexity in monologic versus dialogic tasks in Dutch L2. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL) 45, 241-259.

Recent publications in Dutch: a selection

 • Bossers, B., Kuiken, F. & Vermeer, A. (red.) (2010) Nederlands als tweede taal in het volwassenen-onderwijs. Bussum: Coutinho.
 • Droge, S., Suijkerbuijk, E. & Kuiken, F. (2010) Het taalniveau Nederlands van Amsterdamse leidsters in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie. Eindrapport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Kuiken, F. & Vedder, I. (2009) Communicatieve adequaatheid en linguïstische complexiteit bij het schrijven in een tweede taal. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder & B. Weltens (red.) Artikelen van de zesde Anéla-conferentie . (pp. 202-210). Delft: Eburon.
 • Beuningen, C.G. van, Jong, N.H. de & Kuiken, F. (2008) Het effect van directe en indirecte correctieve feedback op schrijfproductenan vmbo-t leerlingen. Toegepaste Taalwetenschap inArtikelen 80, 63-74.
 • Kuiken, F. (2008) Focus on Form in het onderwijs Nederlands als tweede taal. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. De beste artikelen uit 5 jaar Vakwerk. (pp. 175-196). Amsterdam: Boom.
 • Kuiken, F. & Vermeer, A. (red.) (2005) Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.
 • Kuiken, F. (2005) Taalbeleid als uitdaging . Amsterdam: Vossiuspers UvA.

PhD projectsPromotor of:

 • Lotte Henrichs -   The development and co-construction of academic language in Dutch 3-6 year old children from low-SES families, in communicative contexts at home and at school. (April 21, 2010)
 • Marije Michel - Design features and sequencing of L2 tasks. (March 10, 2011)
 • Catherine van Beuningen - The effect of feedback on written output in content-based (second) language instruction . (April 19, 2011) Winner of the Christopher Brumfit PhD thesis award 2011. 
 • Sylvia Bacchini - The role of frequency in the language input of young second language learners . (December 7, 2012)
 • Jelske Dijkstra- The bilingual development of the young Frisian child. (Promotor)
 • Camille Welie - Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West (OTAW). (Promotor)
 • Roos van der Zwaard - The effect of technology on task-bassed interaction: Negotiation of meaning in synchronous computer-mediated communication. (Promotor)

Curriculum vitae

Professor by special appointment of Dutch as a second language as of January 1, 2005. For the text of theinaugural lecture see below ('tekst oratie').

Media

For a documentary on my life and work and other media performances see links below. 

2017

2016

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R. J., & Klinkenberg, E. L. (2016). The role of majority and minority language input in the early development of a bilingual vocabulary. Bilingualism : Language and Cognition, 19(1), 191-205. DOI: 10.1017/S1366728915000012  [details] 
 • Kuiken, F. (2016). De rol van de moedertaal bij het leren van een tweede of vreemde taal. In B. Hamers, & M. Waterlot (Eds.), Taalverwerving Nederlands ter discussie. Een kritisch boek over de taalverwerving van het Nederlands. (pp. 8-22). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II..
 • Kuiken, F. (2016). Job Schepens. Bridging linguistic gaps. The effects of linguistic distance on the adult learnability of Dutch as an additional language. Utrecht: LOT, 2015. Nederlandse Taalkunde, 21(1), 173-178.
 • Kuiken, F. (2016). Woordenschatuitbreiding bij zes- tot twaalfjarige leerlingen, inclusief nieuwkomers. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 30ste Conferentie Onderwijs Nederlands. (pp. 9-13). Gent: Academia Press.
 • Welie, C. J. M., Schoonen, R., Kuiken, F., & van den Bergh, H. (2016). Expository text comprehension in secondary school: for which readers does knowledge of connectives contribute the most? Journal of Research in Reading. DOI: 10.1111/1467-9817.12090 

2015

 • Kuiken, F. (2015). Susanna Strube. Grappling with the oral skills. The learning and teaching of the low-literate adult second language learner. Utrecht: LOT, 2014. Nederlandse Taalkunde, 20(3), 380-383.

2014

 • Dijkstra, J. E., Kuiken, F., Jorna, R. J., & Klinkenberg, E. L. (2014). The early bilingual acquisition of a minority and a majority language. Us Wurk, 63(1-2), 10-30. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). Competencies of preschool educators in Amsterdam: A Dutch perspective on language proficiency, language targets and didactic skills. European journal of applied Linguistics, 2(1), 101-119. DOI: 10.1515/eujal-2014-0006  [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2014). Raters' decisions, rating procedures and rating scales. Language Testing, 31(3), 279-284. DOI: 10.1177/0265532214526179  [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2014). Rating written performance: What do raters do and why? Language Testing, 31(3), 329-348. DOI: 10.1177/0265532214526174  [details] 
 • Kuiken, F., & van Kalsbeek, A. (2014). De ontwikkeling van taalbeleid binnen Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Dutch Journal of Applied Linguistics, 3(2), 155-169. DOI: 10.1075/dujal.3.2.04kui  [details] 
 • Michel, M. C., & Kuiken, F. (2014). Language at preschool in Europe: Early years professionals in the spotlight. European journal of applied Linguistics, 2(1), 1-26. DOI: 10.1515/eujal-2014-0005  [details] 
 • van Kalsbeek, A., & Kuiken, F. (2014). Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: Stand van zaken en blik op de toekomst. Internationale Neerlandistiek, 52(3), 221-236. DOI: 10.5117/IN2014.3.KALS  [details] 

2013

2012

 • Dijkstra, J., Klinkenberg, E., Kuiken, F., & Jorna, R. J. (2012). Het gebruik van cognaten bij testadaptatie: een goede zaak = in goede saak? In N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer, & L. Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 149-157). Delft: Eburon. [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2012). Kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van schrijfvaardigheid in T1 en T2. In N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer, & L. Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 96-104). Delft: Eburon. [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2012). Speaking and writing tasks and their effects on second language performance. In S. M. Gass, & A. Mackey (Eds.), The Routledge handbook of second language acquisition (pp. 364-377). (Routledge handbooks in applied linguistics). London: Routledge. [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2012). Syntactic complexity, lexical variation and accuracy as a function of task complexity and proficiency level in L2 writing and speaking. In A. Housen, F. Kuiken, & I. Vedder (Eds.), Dimensions of L2 performance and proficiency: complexity, accuracy and fluency in SLA (pp. 143-169). (Language learning & language teaching; No. 32). Amsterdam: John Benjamins. [details] 
 • Michel, M. C., Kuiken, F., & Vedder, I. (2012). Task complexity and interaction: (combined) effects on task-based performance in Dutch as a second language. EUROSLA Yearbook, 12, 164-190. DOI: 10.1075/eurosla.12.09mic  [details] 
 • van Beuningen, C. G., de Jong, N. H., & Kuiken, F. (2012). Evidence on the effectiveness of comprehensive error correction in second language writing. Language Learning, 62(1), 1-41. DOI: 10.1111/j.1467-9922.2011.00674.x  [details] 
 • Housen, A., Kuiken, F., & Vedder, I. (2012). Complexity, accuracy and fluency: definitions, measurement and research. In A. Housen, F. Kuiken, & I. Vedder (Eds.), Dimensions of L2 performance and proficiency: complexity, accuracy and fluency in SLA (pp. 1-20). (Language learning & language teaching; No. 32). Amsterdam: John Benjamins. [details] 
 • Housen, A., Kuiken, F., & Vedder, I. (2012). Epilogue. In A. Housen, F. Kuiken, & I. Vedder (Eds.), Dimensions of L2 performance and proficiency: complexity, accuracy and fluency in SLA (pp. 299-302). (Language learning & language teaching; No. 32). Amsterdam: John Benjamins. [details] 

2011

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R., & Klinkenberg, E. (2011). The early development of a bilingual vocabulary: first measurements. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 85, 83-92. [details] 
 • Kuiken, F. (2011). (Vreemde)taalverwerving en de contrastieve aanpak. N/F - Association des Néerlandistes de Belgique francophone, 10, 13-26. [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2011). Task complexity and linguistic performance in L2 writing and speaking: the effect of mode. In P. Robinson (Ed.), Second language task complexity: researching the cognition hypothesis of language learning and performance (pp. 91-104). (Task-based language teaching; No. 2). Amsterdam: John Benjamins. [details] 

2010

 • Kuiken, F., Vedder, I., & Gilabert, R. (2010). Communicative adequacy and linguistic complexity in L2 writing. In I. Bartning, M. Martin, I. Vedder, & G. Pallotti (Eds.), Communicative proficiency and linguistic development: intersections between SLA and language testing research (pp. 81-99). (EUROSLA monographs series; No. 1). [S.l.]: European Second Language Association. [details] 

2009

 • Kuiken, F. (2009). Op weg naar doorlopende leerlijnen in Amsterdam. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de zesde Anéla-conferentie (pp. 416-424). Delft: Eburon. [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2009). Communicatieve adequaatheid en linguïstische complexiteit bij het schrijven in een tweede taal. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de zesde Anéla-conferentie (pp. 202-210). Delft: Eburon. [details] 
 • Housen, A., & Kuiken, F. (2009). Complexity, accuracy and fluency in second language acquisition. Applied Linguistics, 30(4), 461-473. DOI: 10.1093/applin/amp048  [details] 
 • Rippert, A., & Kuiken, F. (2009). L2-induced changes in the L1 of Germans living in the Netherlands. Bilingualism : Language and Cognition, 13(1), 41-48. DOI: 10.1017/S1366728909990320  [details] 

2008

 • Kuiken, F. (2008). Task based language teaching in the Netherlands. In M. Dooly, & D. Eastment (Eds.), ‘How we’re going about it’: teachers’ voices on innovative approaches to teaching and learning languages (pp. 77-87). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2008). Cognitive task complexity and written output in Italian and French as a foreign language. Journal of Second Language Writing, 17(1), 48-60. DOI: 10.1016/j.jslw.2007.08.003  [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2008). The influence of task complexity on linguistic performance in L2 writing and speaking: the effect of mode. In Cognitive approaches to second/foreign language processing : theory and pedagogy : 33rd International LAUD Symposium, March 10-13, 2008, Landau/Pfalz (Germany) (pp. 386-390). Essen: Linguistic Agency, University of Duisburg-Essen. [details] 
 • van Beuningen, C. G., de Jong, N. H., & Kuiken, F. (2008). Het effect van directe en indirecte correctieve feedback op schrijfproducten van vmbo-t leerlingen. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 80, 63-74, 89. [details] 
 • van Beuningen, C. G., de Jong, N. H., & Kuiken, F. (2008). The effect of direct and indirect corrective feedback on L2 learners’ written accuracy. ITL-Review of Applied Linguistics, 156, 279-296. DOI: 10.2143/ITL.156.0.2034439  [details] 

2007

 • Kuiken, F., & Vedder, S. C. (2007). Task complexity and linguistic complexity in L2 writing. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 45(3), 261-284. [details] 
 • Michel, M. C., Kuiken, F., & Vedder, S. C. (2007). The influence of complexity in monologic versus dialogic tasks in Dutch L2. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 45(3), 241-259. [details] 

2006

 • Kuiken, F., & Vedder, S. C. (2006). Cognitive task complexity and linguistic performance in French L2 writing. In M. P. García Mayo (Ed.), Investigating tasks in formal language learning (pp. 117-135). (SLA Second Language Acquisition; No. 20). Clevedon: Multilingual Matters. [details] 
 • Kuiken, F., & Vedder, S. C. (2006). Scrivere in italiano L2: Gli effetti della complessità cognitive del compito sulla complessità sintattica e lessicale del testo. In B. van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan, & S. Widlak (Eds.), Italia e Europa: Dalla cultura nazionale all'interculturalismo (pp. 267-276). (Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., Cracovia, 26-29 agosto 2004; No. 1). Firenze: Franco Cesati Editore. [details] 
 • Sercu, L., de Wachter, L., Peters, E., Kuiken, F., & Vedder, I. (2006). The effect of task complexity and task conditions on foreign language development and performance: three empirical studies. ITL : International Journal of Applied Linguistics, 152, 55-84. DOI: 10.2143/ITL.152.0.2017863  [details] 

2016

2015

 • Moeken, N., Andringa, S. J., & Kuiken, F. (2015). De kwaliteit van Taalmeter 1F en Taalmeter 2F: een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van een tweetal screeningsinstrumenten om laaggeletterde Nederlanders op te sporen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2015). SALEVO: Samenwerkend lezen in het Voortgezet Onderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2015). De effecten van ’samenwerkend lezen’ op de leesvaardigheid van 14/15-jarigen. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands: Fontys Hogeschool Tilburg, 13 & 14 november 2015 (pp. 72-75). Gent: Academia Press. [details] 
 • de Vries, M., Moeken, N., & Kuiken, F. (2015). Effect van de VoorleesExpress: een onderzoek naar de effecten van de VoorleesExpress op de taalontwikkeling, de taalomgeving en het leesplezier van drie- tot achtjarigen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

2014

 • de Bakker, I., Kuiken, F., & Rietstap, E. (2014). Naar een UvA-breed taalbeleid. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Krijnen, E., & Kuiken, F. (2014). Opvang van leerlingen met onvoldoende kennis van het Nederlands in het onderwijs in Almere. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Moeken, N., Andringa, S., & Kuiken, F. (2014). De kwaliteit van Taalmeter 1F: een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van een screeningsinstrument om de laaggeletterde Nederlander op te sporen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

2013

2012

 • Kuiken, F. (2012). Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West. Verslag pilotjaar 2010-2011. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

2011

 • Kuiken, F., & Schepers, L. (2011). Taaltoets VVE, onderdeel Lezen. Taaltoets VVE, onderdeel Grammatica. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

2010

 • Kuiken, F. (2010). Taalbeleid in het hoger onderwijs: verslag van werk in uitvoering: kanttekeningen bij de casussen uit deel 2. In E. Peters, & T. Van Houtven (Eds.), Taalbeleid in het hoger onderwijs: de hype voorbij? (pp. 195-200). (CODE Lessius; No. 1). Leuven [etc.]: Acco. [details] 
 • Kuiken, F., & van der Linden, E. (2010). Multilingualism, language policy and language education in the Netherlands and Romania: a comparison. In J. Róka (Ed.), Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe (pp. 286-302). Budapest: BKF Fenntartói Kft.. [details] 

2009

2008

 • Kuiken, F., & Vedder, I. (2008). Task complexity, task characteristics and measures of linguistic performance. In S. van Daele, A. Housen, F. Kuiken, M. Pierrard, & I. Vedder (Eds.), Complexity, accuracy and fluency in second language use, learning and teaching (pp. 113-125). (Contactforum). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [details] 

2007

 • Kuiken, F. (2007). De taalrijke school. In A. van Gelderen (Ed.), Eenentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands. (pp. 144-146). Gent: Academia Press. [details] 
 • Kuiken, F. (2007). [Bespreking van: C.A.M. de Jong (2005) Learning second language grammar by listening]. Nederlandse Taalkunde, 12(2), 183-185. [details] 

2006

 • Appel, R., & Kuiken, F. (2006). Nederlands als tweede taal. Geschiedenis van een jong vakgebied. In J. Coenen, & M. Hoefnagels (Eds.), Symposium NT2 Revisited: 25 jaar Nederlands als tweede taal: de stand van zaken: 10 februari 2006 [cd-rom] Amsterdam: Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten. [details] 
 • Kuiken, F. (2006). De getalenteerde taalleerder. In F. Schoordijk, & L. Taal-Apelquist (Eds.), Nederlands leren na het Staatsexamen NT2-II: lezingen bij het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Hans Maureau van de Universiteit van Amsterdam (pp. 52-61). Amsterdam: Instituut voor Nederlands als Tweede Taal. [details] 
 • Kuiken, F. (2006). De praktijk van het NT2-onderwijs. In J. Coenen, & M. Hoefnagel (Eds.), Symposium NT2 revisited. 25 jaar Nederlands als tweede taal: de stand van zaken. Amsterdam: WAP. [details] 
 • Kuiken, F. (2006). Enkele misverstanden over (het leren van) Nederlands als tweede taal. In N. van der Sijs, J. Stroop, & F. Weerman (Eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. (pp. 142-151). Amsterdam: Bert Bakker. [details] 
 • Kuiken, F. (2006). Focus on Form als alternatief voor grammaticaonderwijs. In B. Bossers (Ed.), Vakwerk 3: achtergronden van de NT2-lespraktijk: lezingen NT2-conferentie Hoeven 2006 (pp. 81-94). Amsterdam: BV NT2. [details] 
 • Kuiken, F. (2006). [Bespreking van: J.D. Koldijk (2004) Het Bildts, zijn wezen, herkomst en problematiek: een dialectgeografisch en historisch onderzoek]. Nederlandse Taalkunde, 11(1), 86-88. [details] 

2016

 • Kuiken, F. (2016). Communicatieve grammatica: 'Onder de loep'. Les, 34(200), 24-25.
 • Kuiken, F. (2016). Gaan jullie ook cruisen? 'Onder de loep'. Les, 34(198), 7.
 • Kuiken, F. (2016). Nederlands en/of Engels? 'Onder de loep'. Les, 34(199), 33.
 • Kuiken, F. (2016). Oude wijn in nieuwe zakken: 'Onder de loep'. Les, 34(197), 35.
 • Kuiken, F. (2016). Taalbarrière en -verwerving bij vluchtelingkinderen. In -
 • Kuiken, F. (2016). Werken aan taalvaardigheid in de meertalige stad. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 247-258). Bussum: Coutinho.
 • Moeken, N. (Author), Kuiken, F. (Author), & Welie, C. J. M. (Author). (2016). SALEVO. Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs. Docentenhandleiding, docententraining, eindopdrachten, samenvatting, nakijkblad, rollenkaarten, strategiekaarten, werkblad en zeven instructiefilmpjes..
 • Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. J. M. (2016). Samen werken aan een betere leesvaardigheid. Een vakoverstijgende aanpak voor samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 103(8), 18-22.
 • Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. J. M. (2016). Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO). Effectiviteit voor verschillende typen leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 38-49.

2015

 • Kuiken, F. (2015). Taalinterventies in Amsterdam: Stand van zaken en perspectieven. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Kuiken, F. (2015). Een (verplicht) remediëringstraject taal voor studenten: Taalbeleid aan de Universiteit van Amsterdam, deel 1. Les, 33(193), 20-22. [details] 
 • Kuiken, F. (2015). Grammatica. In B. Bossers, F. Kuiken, & A. Vermeer (Eds.), Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. - 2e herziene druk. (pp. 208-239). Bussum: Coutinho.
 • Kuiken, F. (2015). Hoe transparant is het Nederlands? 'Onder de loep'. Les, 33(193), 19. [details] 
 • Kuiken, F. (2015). In goed gezelschap: 'Onder de loep'. Les, 33(194), 35. [details] 
 • Kuiken, F. (2015). Neerlandistiek in Midden-Europa. Verslag van de ‘Dagen van het Nederlands’ in Lublin. VakTaal, 28(3), 8-9.
 • Kuiken, F. (2015). Sobere opvang: 'Onder de loep'. Les, 33(196), 29. [details] 
 • Kuiken, F. (2015). Taalafstand en leerbaarheid van Nt2: 'Onder de loep'. Les, 33(195), 19. [details] 
 • Kuiken, F. (2015). [Bespreking van: S. Strube (2014) Grappling with the oral skills: The learning and teaching of the low-terate adult second language learner]. Nederlandse Taalkunde, 20(3), 380-383. DOI: 10.5117/NEDTAA2015.3.BOEK  [details] 
 • Bossers, B., Kuiken, F., & Vermeer, A. (2015). Maatschappelijke, politieke en culturele aspecten. In B. Bossers, F. Kuiken, & A. Vermeer (Eds.), Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. - 2e herziene druk. (pp. 384-396). Bussum: Coutinho.
 • Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2015). Samen lees je beter. Didaktief, 45(10), 36.

2014

 • Kuiken, F. (2014). Andere tijden: 'Onder de loep'. Les, 32(191), 23. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). De belofte van…: 'Onder de loep'. Les, 32(187), 15. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). Het kon minder: 'Onder de loep'. Les, 32(189), 16. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). Het taalonderwijs Nederlands onderzocht: Wat leert de HTNO-databank ons over het Nt2-volwassenenonderwijs? Les, 32(191), 24-27. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). Hoe complex kan het zijn? Over complexiteit in schriftelijk taalgebruik van NT2-leerders. Vakwerk: achtergronden van de NT2-lespraktijk: lezingen Conferentie BVNT2, 9, 37-48. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). Maatschappelijke effecten van tweetalig onderwijs in Nederland: meer vragen dan antwoorden. Neerlandia, 118(3), 4-6. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). Nt2 leren? Ja, kunst! 'Onder de loep'. Les, 32(188), 7. [details] 
 • Kuiken, F. (2014). Transfer: 'Onder de loep'. Les, 32(190), 15. [details] 

2013

 • Kuiken, F. (2013). Boemerang? 'Onder de loep'. Les, 31(183), 19. [details] 
 • Kuiken, F. (2013). Een nieuwe wet, een nieuw examen - maar ook een verbetering? 'Onder de loep'. Les, 31(181), 21. [details] 
 • Kuiken, F. (2013). Kennis van de Nederlandse Samenleving voor gevorderden: 'Onder de loep'. Les, 31(184), 20. [details] 
 • Kuiken, F. (2013). Nieuwkomers. In F. Kuiken, & A. Vermeer (Eds.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 3e dr.. (pp. 220-241). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. [details] 
 • Kuiken, F. (2013). Symboolpolitiek: 'Onder de loep'. Les, 31(182), 17. [details] 
 • Kuiken, F. (2013). Taalbeleid. In F. Kuiken, & A. Vermeer (Eds.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 3e dr.. (pp. 242-259). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. [details] 
 • Kuiken, F. (2013). Taaltalent: leergang Nederlands voor het mbo [Bespreking van: A. Verbruggen, H. Taks (2012) Taaltalent: NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen]. Les, 31(182), 30-32. [details] 
 • Kuiken, F. (2013). Terugkeer: 'Onder de loep'. Les, 31(185), 24. [details] 
 • Litjens, P., & Kuiken, F. (2013). Schoolse taalvaardigheden. In F. Kuiken, & A. Vermeer (Eds.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 3e dr.. (pp. 144-171). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. [details] 
 • Appel, R., & Kuiken, F. (2013). Inleiding. In F. Kuiken, & A. Vermeer (Eds.), Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 3e dr.. (pp. 8-28). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. [details] 

2012

2011

2010

 • Andringa, S., de Bakker, I., Bos, J., Kuiken, F., Rietstap, E., & Vedder, I. (2010). Taalvaardigheid Nederlands in de FGw: concretisering en uitwerking van doelen. Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2009. 's -Hertogenbosch: CINOP. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Amsterdam spijkert taalvaardigheid voorschoolleidsters bij. Het Onderwijsblad, 14(18), 54-55. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). De Vlaamse kwestie: mag ik daar even op inpikken? 'Onder de loep'. Les, 28(165), 11. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Doe je je kinderen tekort als je geen Nederlands spreekt? 'Onder de loep'. Les, 28(164), 15. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Emigreren: maar waarnaartoe? 'Onder de loep'. Les, 28(167), 15. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'. Les, 28(166), 15. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Nederlands als tweede taal in beweging. VakTaal, 23(1/2), 21-22. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Nieuwe Nederlanders, sha-la-lie! 'Onder de loep'. Les, 28(163), 13. [details] 
 • Kuiken, F. (2010). Pleidooi voor saaiheid: 'Onder de loep'. Les, 28(168), 11. [details] 
 • Kuiken, F., & Droge, S. (2010). Woordenlijst Amsterdamse Kinderen: deelproject 'Woordenschat' - Taalproject UvA-RUG. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Droge, S., Suijkerbuijk, E., & Kuiken, F. (2010). De toetsbatterijen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Droge, S., Suijkerbuijk, E., & Kuiken, F. (2010). Het taalniveau Nederlands van Amsterdamse leidsters in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Droge, S., Suijkerbuijk, E., & Kuiken, F. (2010). Het taalniveau van Amsterdamse voorschool- en kinderopvangleidsters. Deelrapport 3. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Suijkerbuijk, E., & Kuiken, F. (2010). Lezen buiten schooltijd. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

2009

 • Andringa, S., de Bakker, I., Bos, J., Kuiken, F., Rietstap, E., & Vedder, I. (2009). Taalvaardigheid Nederlands in de FGw: wel kwaliteitsbeleid, geen centrale toets. Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2008. 's-Hertogenbosch: CINOP. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Actieonderzoek in het NT2-onderwijs: de docent in actie. In S. Verhallen (Ed.), Vakwerk 5: achtergronden van de NT2-lespraktijk: lezingen conferentie BVNT2 in Blankenberge 2009 (pp. 39-52). Amsterdam: Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Dertig jaar leermiddelen NT2 (1980-2010): rekkelijken en preciezen. In Kijk op leermiddelen: lezingen gehouden op 27 november 2009 tijdens het afscheidssymposium voor Marijke Huizinga (pp. 23-33). Amsterdam: Vrije Universiteit, Afdeling Nederlands Tweede Taal. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Een jaar na dato: 'Onder de loep'. Les, 27(162), 15. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Mannen in grijze pakken: ‘Onder de loep'. Les, 27(161), 17. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Naar het museum om taal te leren. Cultuur + Educatie, 9(25), 50-71. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Nederlands leren in drie weken: ‘Onder de loep'. Les, 27(159), 19. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Taal terug in het beroepsonderwijs: ‘Onder de loep'. Les, 27(158), 23. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Taalbeleid aan de Faculteit Geesteswetenschappen UvA. VakTaal, 22(3/4), 29-30. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Waarom Gerrit van der Valk geen Frans sprak: ‘Onder de loep'. Les, 27(157), 17. [details] 
 • Kuiken, F. (2009). Whisky op de rotsen: ‘Onder de loep'. Les, 27(160), 21. [details] 
 • Kuiken, F., & Muysken, P. (2009). Doe je voordeel met meertaligheid. Didaktief, 39(6), 36-37. [details] 
 • Droge, S., Suijkerbuijk, E., & Kuiken, F. (2009). De taalvaardigheid van Amsterdamse voorschoolleidsters: verslag van onderzoek. Les, 27(161), 31-34. [details] 
 • el Aissati, A., Eversteijn, N. I. M., Hacquebord, H. I., Kuiken, F., Kurvers, J. J., Muysken, P. C., ... Verrips, M. (2009). Taal is van jezelf, maar gaat niet vanzelf: notities over taalbeleid en meertaligheid, in het kader van het rondetafelgesprek over het verplicht stellen van taalcursussen voor allochtone ouders, te organiseren door de Algemene commissie van WWI van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 4 februari 2009. [S.l.]: [S.n.]. [details] 

2008

 • Kuiken, F. (2008). Alles moet anders: ‘Onder de loep’. Les, 26(151), 11. [details] 
 • Kuiken, F. (2008). Emoties en het leren van een tweede taal: ‘Onder de loep’. Les, 26(153), 21. [details] 
 • Kuiken, F. (2008). Focus on Form in het onderwijs Nederlands als tweede taal. In B. Bossers (Ed.), Klassiek vakwerk: achtergronden van het NT2-onderwijs: de beste artikelen uit 5 jaar Vakwerk (pp. 175-196). Amsterdam: Boom. [details] 
 • Kuiken, F. (2008). I love you: ‘Onder de loep’. Les, 26(155), 23. [details] 
 • Kuiken, F. (2008). Is jouw B1 mijn B1? ‘Onder de loep’. Les, 26(152), 33. [details] 
 • Kuiken, F. (2008). Taaltest bij koophuis: ‘Onder de loep’. Les, 26(154), 21. [details] 
 • Kuiken, F. (2008). Waarom klinkt een vloek harder uit de mond van een buitenlander? ‘Onder de loep’. Les, 26(156), 25. [details] 
 • Verhallen, S., & Kuiken, F. (2008). Amsterdam leest! Voorstel voor een plan van aanpak. onbekend: Universiteit en Hogeschool Amsterdam. [details] 

2007

2006

2016

 • Kuiken, F. Taal aan de basis.: De verwerving van Nederlands als tweede taal door nieuwkomers.
 • Kuiken, F. Taal aan de basis.: Opgroeien met twee (of meer) talen.

Media appearance

 • Kuiken, Folkert (19-11-2016): Laat asielzoekers meteen beginnen met inburgeren [Radio] NPO Radio 1. Laat asielzoekers meteen beginnen met inburgeren.
 • Kuiken, Folkert (18-10-2016): Onzorgvuldig? Ik? Hoe bedoel je? Kantoortaal: Mails met spreektaal, rapporten vol spelfouten, hoe erg is dat? [Print] NRC Next. Onzorgvuldig? Ik? Hoe bedoel je? Kantoortaal: Mails met spreektaal, rapporten vol spelfouten, hoe erg is dat?.
 • Kuiken, Folkert (13-09-2016): Scripties en tentamens vol taalfouten [Print] De Limburger. Scripties en tentamens vol taalfouten.
 • Kuiken, Folkert (06-09-2016): Scripties en tentamens vol taalfouten [Print] NRC Next. Scripties en tentamens vol taalfouten.
 • Kuiken, Folkert (07-07-2016): De Oplossers: Hoe worden Nederlanders betere vrienden voor expats? [Print] Vrij Nederland. Hoe worden Nederlanders betere vrienden voor expats?.
 • Kuiken, Folkert (01-07-2016): Samen lezen tijdens de vakles [Print] De Cascade. Samen lezen tijdens de vakles.

Book editor

 • Bossers, B., Kuiken, F., & Vermeer, A. (2015). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. - 2de herz. dr. Bussum: Coutinho. [details] 
 • van Daele, S., Housen, A., Kuiken, F., Pierrard, M., & Vedder, I. (2008). Complexity, accuracy and fluency in second language use, learning and teaching. (Contactforum). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. [details] 

Journal editor

 • Kuiken, Folkert (reviewer) (2014-): Language, culture and curriculum (Journal).
 • Kuiken, Folkert (reviewer) (2013-): European journal of applied Linguistics (Journal).

Keynote / invited lecture

 • Kuiken, Folkert (speaker) (22-9-2016): Suggesties voor toekomstig onderzoek naar Nederlands als tweede en vreemde taal., Schnittstellen 2016 , Oldenburg.
 • Curcic, M. (speaker), Andringa, S.J. (speaker) & Kuiken, Folkert (speaker) (27-8-2016): Individual differences in L2 learners’ ability to process determiners online., Eurosla 26..
 • Kuiken, Folkert (speaker) & Vedder, S.C. (speaker) (26-8-2016): Assessing functional adequacy: The applicability of a rating scale for oral and written L2 performance., Eurosla 26. Jyväskylä. .
 • Vedder, Ineke (speaker) & Kuiken, F. (speaker) (26-8-2016): Assessing functional adequacy: The applicability of a rating scale for oral and written L2 performance, EUROSLA 2016, Jyväskylä, Finland.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (7-6-2016): Werkzame bestanddelen van onderwijstijdverlenging., Expertmeeting ‘Van taalinterventies naar talentenontwikkeling. Gemeente Amsterdam..
 • Kuiken, Folkert (speaker) (13-6-2016): Taalbarrière en -verwerving bij vluchtelingkinderen., Congres Vluchtelingkinderen in de klas., Amersfoort.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (11-6-2016): Exceptions disturb pattern learning in adult second language acquisition: Individual differences approach., Conference on Constructionist Approaches to Language Pedagogy. Basel..
 • Kuiken, Folkert (speaker) (27-5-2016): Taalbeleid in de grote stad., Onderwijsresearchdagen. Erasmus Universiteit Rotterdam. .
 • Kuiken, Folkert (speaker) (26-5-2016): Pedagogische grammatica., Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies. Amsterdam..
 • Kuiken, Folkert (speaker) (25-5-2016): Digiwak 2.0., Stichting Islamitisch Onderwijs Midden- en Oost-Nederland. Leusden. .
 • Kuiken, Folkert (speaker) (21-5-2016): Wie schrijft die blijft., BVNT2 Conferentie. Amsterdam. .
 • Kuiken, Folkert (speaker) & Vedder, S.C. (speaker) (9-4-2016): The assessment of language proficiency as a predictor of academic achievement., AAAL. Orlando.
 • Welie, C.J.M. (speaker), Schoonen, J.J.M. (speaker) & Kuiken, Folkert (speaker) (9-4-2016): The relationship between fluency of sentence integration and text comprehension in secondary school students’ reading., AAAL. Orlando.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (16-4-2016): De taal meester. Suggesties bij het leren van Nederlands als tweede taal., Studiebijeenkomst Taalmeesterschap. Amsterdam. .
 • Moeken, Niki (speaker), Kuiken, Folkert (speaker) & Welie, C.J.M. (speaker) (11-4-2016): Reading comprehension intervention in secondary school: Why only some readers benefit., AAAL. Orlando.
 • Vedder, Ineke (speaker) & Kuiken, F. (speaker) (11-4-2016): The assessment of language proficiency as a predictor of academic achievement., AAAL 2016, Orlando, Florida, United States.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (14-3-2016): Good practices van taalinterventies., Werkgroep nieuw beleid taalinterventies. Amsterdam. .
 • Kuiken, Folkert (speaker) (10-3-2016): Veertig jaar NT2-onderwijs: verworvenheden, gemiste kansen en perspectieven., Voorjaarsconferentie Vereniging van Taalspecialisten. Amersfoort. .
 • Kuiken, Folkert (speaker) (11-2-2016): Growing up with more than one language. Insights from the Netherlands., Dutch Centre London.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (1-12-2016): Inburgering in Nederland., De veranderende stad. Hogeschool van Amsterdam., Amsterdam, Netherlands.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (18-11-2016): Woordenschatuitbreiding bij zes- tot twaalfjarige leerlingen, inclusief nieuwkomers., Het Schoolvak Nederlands. Universiteit Gent. , Gent, Belgium.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (17-11-2016): De invloed van de moedertaal (T1) op Nederlands als tweede taal (NT2)., Studiedag Kopklas Amsterdam. Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert. , Amsterdam, Netherlands.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (6-10-2016): Nederlands als tweede taal., Expertbijeenkomst Onderzoek naar onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Ministerie van OCW/NRO. , Utrecht, Netherlands.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (21-10-2016): Nederlands extra muros: eindtermen en curriculum., Studiedag Hongaarse Neerlandistiek 2016: Een update van het curriculum? Károli Gáspár-Universiteit, Boedapest. , Boedapest, France.
 • Kuiken, Folkert (speaker) (11-10-2016): Internationalisering in kinderopvang en basisonderwijs in Amsterdam., Expertmeeting Meertaligheid in het Basis- en Voortgezet Onderwijs. Mobility and Inclusion in Multilingual Europe (MIME). , Amsterdam, Netherlands.

Others

 • Kuiken, Folkert (organiser), Michel, Marije (organiser) & Vedder, Ineke (organiser) (25-7-2017): Linguistic complexity and Instruction (organising a conference, workshop, ...).

2017

 • Welie, C. J. M. (2017). Individual differences in reading comprehension: A componential approach to eighth graders’ expository text comprehension Utrecht: LOT [details] 
 • van der Zwaard, R. (2017). Patterns of (negotiated) interaction during telecollaboration between native and advanced non-native speakers Utrecht: LOT [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.
 • Kuiken Communicatie
  advies en training

edit contact information edit tabs